وسنا - سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وسنا
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
کد 5 رقمی نماد SNAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SNAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
نام لاتین شرکت Iran Sana Co
کد 4 رقمی شرکت SNAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SNAP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی