شگستر - گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:29:46
آخرین قیمت 1675.0000 2.95
اولین قیمت 1638 0.68
بیشترین قیمت 1675.0000 2.95
کمترین قیمت 1607.0000 -1.23
قیمت پایانی 1668 2.52
قیمت پایانی روز قبل 1627
حداکثر قیمت مجاز 1675.00 2.95
حداقل قیمت مجاز 1579.00 -2.95
تعداد معاملات 1020
حجم معاملات 60659058
ارزش معاملات 101203393071
میانگین حجم ماه 73442117

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 42254590 18404468
حجم فروش 53559058 7100000
تعداد خرید 243 4
تعداد فروش 453 3

شناسه سهام

نماد فارسی شگستر
نماد 30 رقمی گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)
کد 5 رقمی نماد SHGS1
کد 12 رقمی نماد IRO1SHGS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)
نام لاتین شرکت Zagros Green Fuel
کد 4 رقمی شرکت SHGS
کد 12 رقمی شرکت IRO1SHGS0003
بازار بازار سرمایه گذاری حرفه ای
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید سایر محصولات شیمیایی