سباقر - سیمان باقران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سباقر
نماد 30 رقمی سیمان باقران
کد 5 رقمی نماد CBBP1
کد 12 رقمی نماد IRO7CBBP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان باقران
نام لاتین شرکت Bagheran Cement
کد 4 رقمی شرکت CBBP
کد 12 رقمی شرکت IRO7CBBP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ