آسامید - صندوق س.مشترک آسمان امید -د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آسامید
نماد 30 رقمی صندوق س.مشترک آسمان امید -د
کد 5 رقمی نماد MAOF1
کد 12 رقمی نماد IRT3MAOF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.مشترک آسمان امید -د
نام لاتین شرکت Aseman Omid ETF
کد 4 رقمی شرکت MAOF
کد 12 رقمی شرکت IRT3MAOF0008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت