استیل - صندوق س صنایع مفید- بخشی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی استیل
نماد 30 رقمی صندوق س صنایع مفید- بخشی
کد 5 رقمی نماد STIL1
کد 12 رقمی نماد IRT1STIL0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س صنایع مفید- بخشی
نام لاتین شرکت STIL ETF
کد 4 رقمی شرکت STIL
کد 12 رقمی شرکت IRT1STIL0003
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام