کساوه - صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کساوه
نماد 30 رقمی صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
کد 5 رقمی نماد SINA1
کد 12 رقمی نماد IRO1SINA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
نام لاتین شرکت Sina Tile
کد 4 رقمی شرکت SINA
کد 12 رقمی شرکت IRO1SINA0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی