خپارس - پارس خودرو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خپارس
نماد 30 رقمی پارس خودرو
کد 5 رقمی نماد PKOD1
کد 12 رقمی نماد IRO7PKOD0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پارس خودرو
نام لاتین شرکت Pars Khodro
کد 4 رقمی شرکت PKOD
کد 12 رقمی شرکت IRO7PKOD0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری