فارس - صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:29:58
آخرین قیمت 11270.0000 0.9
اولین قیمت 11200 0.27
بیشترین قیمت 11290.0000 1.07
کمترین قیمت 11080.0000 -0.81
قیمت پایانی 11190 0.18
قیمت پایانی روز قبل 11170
حداکثر قیمت مجاز 11720.00 4.92
حداقل قیمت مجاز 10620.00 -4.92
تعداد معاملات 1010
حجم معاملات 12388360
ارزش معاملات 138644809710
میانگین حجم ماه 11058391

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 4899723 7488637
حجم فروش 6914804 5473556
تعداد خرید 307 6
تعداد فروش 230 5

شناسه سهام

نماد فارسی فارس
نماد 30 رقمی صنایع پتروشیمی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد PKLJ1
کد 12 رقمی نماد IRO1PKLJ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نام لاتین شرکت Khalij Fars
کد 4 رقمی شرکت PKLJ
کد 12 رقمی شرکت IRO1PKLJ0005
بازار بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود