ساروج - بین المللی ساروج بوشهر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ساروج
نماد 30 رقمی بین المللی ساروج بوشهر
کد 5 رقمی نماد SRBZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SRBZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بین المللی ساروج بوشهر
نام لاتین شرکت Sarooj Boushehr
کد 4 رقمی شرکت SRBZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SRBZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ