وساخت - سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وساخت
نماد 30 رقمی سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد SAKH1
کد 12 رقمی نماد IRO1SAKH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Const. Inv
کد 4 رقمی شرکت SAKH
کد 12 رقمی شرکت IRO1SAKH0007
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه سایر فعالیت های املاک و مستغلات