وغدیر - سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وغدیر
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
کد 5 رقمی نماد GDIR1
کد 12 رقمی نماد IRO1GDIR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
نام لاتین شرکت Ghadir Inv.
کد 4 رقمی شرکت GDIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1GDIR0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای