شلیا - شرکت مواد ویژه لیا

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:26:23
آخرین قیمت 6580.0000 -4.91
اولین قیمت 6580 -4.91
بیشترین قیمت 6860.0000 -0.87
کمترین قیمت 6580.0000 -4.91
قیمت پایانی 6600 -4.62
قیمت پایانی روز قبل 6920
حداکثر قیمت مجاز 7260.00 4.91
حداقل قیمت مجاز 6580.00 -4.91
تعداد معاملات 137
حجم معاملات 2779055
ارزش معاملات 18300755720
میانگین حجم ماه 1043476

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 2389055 390000
حجم فروش 2779055 0
تعداد خرید 65 1
تعداد فروش 33 0

شناسه سهام

نماد فارسی شلیا
نماد 30 رقمی شرکت مواد ویژه لیا
کد 5 رقمی نماد LIAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7LIAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت مواد ویژه لیا
نام لاتین شرکت Lia Company
کد 4 رقمی شرکت LIAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7LIAZ0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه