صغدیر408 - صکوک اجاره غدیر408-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صغدیر408
نماد 30 رقمی صکوک اجاره غدیر408-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد EG1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6EG014081
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره غدیر408-بدون ضامن
نام لاتین شرکت SokukEjareGDIR408
کد 4 رقمی شرکت EG01
کد 12 رقمی شرکت IRB6EG014086
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای