زشگزا - شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زشگزا
نماد 30 رقمی شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
کد 5 رقمی نماد ZMMZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ZMMZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
نام لاتین شرکت Zagros Meat & Milk
کد 4 رقمی شرکت ZMMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ZMMZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی