آخرین تغییرات

1402/11/23 12:29:00
آخرین قیمت 12230.0000 1.92
اولین قیمت 12000.0000 0
بیشترین قیمت 12230.0000 1.92
کمترین قیمت 11490.0000 -4.25
قیمت پایانی 11620.0000 -3.17
قیمت پایانی روز قبل 12000.0000
حداکثر قیمت مجاز 12690.0000 5.75
حداقل قیمت مجاز 11490.0000 -4.25
تعداد معاملات 973
حجم معاملات 9325362
ارزش معاملات 108397008840.0000
میانگین حجم ماه 4202802

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 8135948 6074883
حجم فروش 11474758 2736073
تعداد خرید 304 7
تعداد فروش 183 2

شناسه سهام

نماد فارسی میهن
نماد 30 رقمی بیمه میهن
کد 5 رقمی نماد MIHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3MIHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه میهن
نام لاتین شرکت Mihan Insurance
کد 4 رقمی شرکت MIHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MIHZ0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه فعالیتهای مالی و اجرائی