زشریف - کشت وصنعت شریف آباد

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 08:59:57
آخرین قیمت 4696.0000 2
اولین قیمت 4604 0
بیشترین قیمت 4696.0000 2
کمترین قیمت 4604.0000 0
قیمت پایانی 4680 1.65
قیمت پایانی روز قبل 4604
حداکثر قیمت مجاز 4696.00 2
حداقل قیمت مجاز 4512.00 -2
تعداد معاملات 70
حجم معاملات 1113285
ارزش معاملات 5209704840
میانگین حجم ماه 1161784

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1113285 0
حجم فروش 1113285 0
تعداد خرید 26 0
تعداد فروش 34 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی زشریف
نماد 30 رقمی کشت وصنعت شریف آباد
کد 5 رقمی نماد SAAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SAAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت وصنعت شریف آباد
نام لاتین شرکت Sharif Abad AGRI
کد 4 رقمی شرکت SAAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SAAZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

تبادل نظر