ضخاور119 - اختیارخ خاور-3400-14030115

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخاور119
نماد 30 رقمی اختیارخ خاور-3400-14030115
کد 5 رقمی نماد 246K1
کد 12 رقمی نماد IROAIKDP2461
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خاور-3400-14030115
نام لاتین شرکت IKDP-O-14030115
کد 4 رقمی شرکت IKDP
کد 12 رقمی شرکت IROAIKDP2460
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری