صگل0509 - صکوک اجاره کگل0509-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صگل0509
نماد 30 رقمی صکوک اجاره کگل0509-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE181
کد 12 رقمی نماد IRB6AE180591
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره کگل0509-بدون ضامن
نام لاتین شرکت GOLG Sukuk Ej0509
کد 4 رقمی شرکت AE18
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE180594
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن