پیشگام - ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پیشگام
نماد 30 رقمی ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه
کد 5 رقمی نماد VC121
کد 12 رقمی نماد IRT3VC120001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه
نام لاتین شرکت Yek Pishgam VCF-VR
کد 4 رقمی شرکت VC12
کد 12 رقمی شرکت IRT3VC120006
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه