سدشت - صنایع سیمان دشتستان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سدشت
نماد 30 رقمی صنایع سیمان دشتستان
کد 5 رقمی نماد SDST1
کد 12 رقمی نماد IRO1SDST0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع سیمان دشتستان
نام لاتین شرکت Dashtestan Ce.
کد 4 رقمی شرکت SDST
کد 12 رقمی شرکت IRO1SDST0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ