جم پیلن - پلی پروپیلن جم - جم پیلن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی جم پیلن
نماد 30 رقمی پلی پروپیلن جم - جم پیلن
کد 5 رقمی نماد JPPC1
کد 12 رقمی نماد IRO1JPPC0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پلی پروپیلن جم - جم پیلن
نام لاتین شرکت Jam Pilen
کد 4 رقمی شرکت JPPC
کد 12 رقمی شرکت IRO1JPPC0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود