سدور - سیمان‌ دورود

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سدور
نماد 30 رقمی سیمان‌ دورود
کد 5 رقمی نماد SDOR1
کد 12 رقمی نماد IRO1SDOR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ دورود
نام لاتین شرکت Doroud Cement
کد 4 رقمی شرکت SDOR
کد 12 رقمی شرکت IRO1SDOR0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ