داراب - پتروشیمی داراب

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی داراب
نماد 30 رقمی پتروشیمی داراب
کد 5 رقمی نماد PDRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PDRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی داراب
نام لاتین شرکت Darab Petro.
کد 4 رقمی شرکت PDRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PDRP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود