سی تیپ2ن38 - گواهی سیمان تیپ2مازندران(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن38
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2مازندران(ن)
کد 5 رقمی نماد N0401
کد 12 رقمی نماد IRK2N0400001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2مازندران(ن)
نام لاتین شرکت CementT2Mazandaran
کد 4 رقمی شرکت N040
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0400005
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ