خبرگان - صندوق س اندیشه خبرگان-سهام

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/23 06:10:50
آخرین قیمت 270500.0000 0
اولین قیمت 270500 0
بیشترین قیمت 270500.0000 0
کمترین قیمت 270500.0000 0
قیمت پایانی 270500 0
قیمت پایانی روز قبل 270500
حداکثر قیمت مجاز 281320.00 4
حداقل قیمت مجاز 259680.00 -4
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 4487

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 4 0
حجم فروش 4 0
تعداد خرید 1 0
تعداد فروش 1 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی خبرگان
نماد 30 رقمی صندوق س اندیشه خبرگان-سهام
کد 5 رقمی نماد KHBR1
کد 12 رقمی نماد IRT1KHBR0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س اندیشه خبرگان-سهام
نام لاتین شرکت Khobregan ETF
کد 4 رقمی شرکت KHBR
کد 12 رقمی شرکت IRT1KHBR0006
بازار بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

تبادل نظر