آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سپرمی
نماد 30 رقمی پرمیت‌
کد 5 رقمی نماد PRMP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PRMP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پرمیت‌
نام لاتین شرکت Permit
کد 4 رقمی شرکت PRMP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PRMP0003
بازار بازار پایه قرمز فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ