ثروت - ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 85%تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثروت
نماد 30 رقمی ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 85%تادیه
کد 5 رقمی نماد PC021
کد 12 رقمی نماد IRT3PC020001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 85%تادیه
نام لاتین شرکت Servat Afar PCF-PR
کد 4 رقمی شرکت PC02
کد 12 رقمی شرکت IRT3PC020006
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری خصوصی