مبین - مبین انرژی خلیج فارس

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:29:47
آخرین قیمت 8030.0000 1.13
اولین قیمت 8080 1.76
بیشترین قیمت 8190.0000 3.15
کمترین قیمت 7910.0000 -0.38
قیمت پایانی 7950 0.13
قیمت پایانی روز قبل 7940
حداکثر قیمت مجاز 8330.00 4.91
حداقل قیمت مجاز 7550.00 -4.91
تعداد معاملات 278
حجم معاملات 3073801
ارزش معاملات 24574851580
میانگین حجم ماه 2789090

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1891777 1182024
حجم فروش 2821582 252219
تعداد خرید 108 2
تعداد فروش 70 1

شناسه سهام

نماد فارسی مبین
نماد 30 رقمی مبین انرژی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد MOBN1
کد 12 رقمی نماد IRO1MOBN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مبین انرژی خلیج فارس
نام لاتین شرکت Mobin Petr.
کد 4 رقمی شرکت MOBN
کد 12 رقمی شرکت IRO1MOBN0000
بازار بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم