رکیش - کارت اعتباری ایران کیش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی رکیش
نماد 30 رقمی کارت اعتباری ایران کیش
کد 5 رقمی نماد RKSH1
کد 12 رقمی نماد IRO1RKSH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
نام لاتین شرکت Etebari Iran Co
کد 4 رقمی شرکت RKSH
کد 12 رقمی شرکت IRO1RKSH0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار