خفنر - فنرسازی‌خاور

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خفنر
نماد 30 رقمی فنرسازی‌خاور
کد 5 رقمی نماد KFAN1
کد 12 رقمی نماد IRO1KFAN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فنرسازی‌خاور
نام لاتین شرکت Khavar Spring
کد 4 رقمی شرکت KFAN
کد 12 رقمی شرکت IRO1KFAN0004
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری