فغدیر - آهن و فولاد غدیر ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فغدیر
نماد 30 رقمی آهن و فولاد غدیر ایرانیان
کد 5 رقمی نماد GIRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GIRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
نام لاتین شرکت GhadirIranian Iron
کد 4 رقمی شرکت GIRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GIRZ0002
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه