قجام - فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قجام
نماد 30 رقمی فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
کد 5 رقمی نماد GTOP1
کد 12 رقمی نماد IRO7GTOP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
نام لاتین شرکت Torbate Jaam S.
کد 4 رقمی شرکت GTOP
کد 12 رقمی شرکت IRO7GTOP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر