حخزر - کشتیرانی دریای خزر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حخزر
نماد 30 رقمی کشتیرانی دریای خزر
کد 5 رقمی نماد KHZZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KHZZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشتیرانی دریای خزر
نام لاتین شرکت Khazar Shipping
کد 4 رقمی شرکت KHZZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KHZZ0007
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه حمل و نقل آبی
زیرگروه حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی