کساپا - سایپاشیشه‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کساپا
نماد 30 رقمی سایپاشیشه‌
کد 5 رقمی نماد SISH1
کد 12 رقمی نماد IRO1SISH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سایپاشیشه‌
نام لاتین شرکت Saipa Glass
کد 4 رقمی شرکت SISH
کد 12 رقمی شرکت IRO1SISH0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه