آلتون - صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آلتون
نماد 30 رقمی صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
کد 5 رقمی نماد ALTN1
کد 12 رقمی نماد IRTKALTN0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
نام لاتین شرکت Alton Gold ETF
کد 4 رقمی شرکت ALTN
کد 12 رقمی شرکت IRTKALTN0005
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام