کاسپین - داروسازی کاسپین تامین

آخرین تغییرات

1402/12/02 11:57:28
آخرین قیمت 20550.0000 0.24
اولین قیمت 20500 0
بیشترین قیمت 20700.0000 0.98
کمترین قیمت 20300.0000 -0.98
قیمت پایانی 20500 0
قیمت پایانی روز قبل 20500
حداکثر قیمت مجاز 21500.00 4.88
حداقل قیمت مجاز 19500.00 -4.88
تعداد معاملات 39
حجم معاملات 84276
ارزش معاملات 1728703400
میانگین حجم ماه 299108

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 21773 62503
حجم فروش 84276 0
تعداد خرید 12 2
تعداد فروش 17 0

شناسه سهام

نماد فارسی کاسپین
نماد 30 رقمی داروسازی کاسپین تامین
کد 5 رقمی نماد KSPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KSPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی کاسپین تامین
نام لاتین شرکت Kaspian Daroo
کد 4 رقمی شرکت KSPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KSPZ0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی