زیتون - صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زیتون
نماد 30 رقمی صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
کد 5 رقمی نماد ZITN1
کد 12 رقمی نماد IRT1ZITN0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
نام لاتین شرکت Zitoon ETF
کد 4 رقمی شرکت ZITN
کد 12 رقمی شرکت IRT1ZITN0002
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری مختلط