آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غسالم
نماد 30 رقمی سالمین‌
کد 5 رقمی نماد SLMN1
کد 12 رقمی نماد IRO1SLMN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سالمین‌
نام لاتین شرکت Salemin Factory
کد 4 رقمی شرکت SLMN
کد 12 رقمی شرکت IRO1SLMN0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید نان و محصولات وابسته