پیشرفت - ص.ج.پیشرفت30%تادیه

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 0001/01/02 04:30:00
حباب قیمت
آخرین قیمت 0 -100
اولین قیمت 0 -100
بیشترین قیمت 0 -100
کمترین قیمت 0 -100
قیمت پایانی 402165.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 402165.0000
حداکثر قیمت مجاز 410208.0000 2
حداقل قیمت مجاز 394122.0000 -2
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

اطلاعات صندوق

آخرین تغییر NAV 1403/03/01 00:00:00
آخرین NAV 496391 0.07
NAV روز قبل 496030

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی پیشرفت
نماد 30 رقمی ص.ج.پیشرفت30%تادیه
کد 5 رقمی نماد VC131
کد 12 رقمی نماد IRT3VC130001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.ج.پیشرفت30%تادیه
نام لاتین شرکت Pishraft VCF-VR
کد 4 رقمی شرکت VC13
کد 12 رقمی شرکت IRT3VC130005
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

تبادل نظر