الماس - صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی الماس
نماد 30 رقمی صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س
کد 5 رقمی نماد SALF1
کد 12 رقمی نماد IRT3SALF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س
نام لاتین شرکت AminTadbirFardaETF
کد 4 رقمی شرکت SALF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SALF0005
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام