شپلی - پلی اکریل ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شپلی
نماد 30 رقمی پلی اکریل ایران
کد 5 رقمی نماد POIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7POIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پلی اکریل ایران
نام لاتین شرکت S*Polyacryl Iran
کد 4 رقمی شرکت POIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7POIP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید نخ های مصنوعی