ثزاگرس - سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثزاگرس
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس
کد 5 رقمی نماد CZGP1
کد 12 رقمی نماد IRO7CZGP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس
نام لاتین شرکت Omran Bakhtiari
کد 4 رقمی شرکت CZGP
کد 12 رقمی شرکت IRO7CZGP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده