فخوز - فولاد خوزستان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فخوز
نماد 30 رقمی فولاد خوزستان
کد 5 رقمی نماد FKHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1FKHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فولاد خوزستان
نام لاتین شرکت Khouz. Steel
کد 4 رقمی شرکت FKHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1FKHZ0003
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه