سپیدار - سپیدار سیستم آسیا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سپیدار
نماد 30 رقمی سپیدار سیستم آسیا
کد 5 رقمی نماد SSYZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SSYZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سپیدار سیستم آسیا
نام لاتین شرکت Sepidar System
کد 4 رقمی شرکت SSYZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SSYZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار