مشهد0312 - مشارکت ش مشهد0312-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مشهد0312
نماد 30 رقمی مشارکت ش مشهد0312-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AA2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB5AA0203C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش مشهد0312-3ماهه18%
نام لاتین شرکت MashhadSH M0312
کد 4 رقمی شرکت AA02
کد 12 رقمی شرکت IRB5AA0203C8
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده