سهرمز - سیمان‌هرمزگان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سهرمز
نماد 30 رقمی سیمان‌هرمزگان‌
کد 5 رقمی نماد SHZG1
کد 12 رقمی نماد IRO1SHZG0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌هرمزگان‌
نام لاتین شرکت Hormozgan Cem.
کد 4 رقمی شرکت SHZG
کد 12 رقمی شرکت IRO1SHZG0004
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ