عمیلگرد2 - سلف میلگرد آتیه خاورمیانه2

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی عمیلگرد2
نماد 30 رقمی سلف میلگرد آتیه خاورمیانه2
کد 5 رقمی نماد AE281
کد 12 رقمی نماد IRBKAE2803B1
نوع اوراق اوراق مشارکت کالا
نام شرکت سلف میلگرد آتیه خاورمیانه2
نام لاتین شرکت Milgerd Atiyeh2
کد 4 رقمی شرکت AE28
کد 12 رقمی شرکت IRBKAE2803B2
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه