فروی - ذوب روی اصفهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فروی
نماد 30 رقمی ذوب روی اصفهان
کد 5 رقمی نماد IZSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3IZSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ذوب روی اصفهان
نام لاتین شرکت Isfahan Zinc SML.
کد 4 رقمی شرکت IZSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3IZSZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن