نمرینو - ایران‌ مرینوس‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:59
آخرین قیمت 42160 0.29
اولین قیمت 41360 -1.62
بیشترین قیمت 42500.0000 1.09
کمترین قیمت 41340.0000 -1.67
قیمت پایانی 42000 -0.1
قیمت پایانی روز قبل 42040
حداکثر قیمت مجاز 44140.00 5
حداقل قیمت مجاز 39940.00 -5
تعداد معاملات 187
حجم معاملات 131661
ارزش معاملات 5521651200
میانگین حجم ماه 417699

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 129512 2149
حجم فروش 118056 13605
تعداد خرید 85 1
تعداد فروش 45 1

شناسه سهام

نماد فارسی نمرینو
نماد 30 رقمی ایران‌ مرینوس‌
کد 5 رقمی نماد MRIN1
کد 12 رقمی نماد IRO1MRIN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایران‌ مرینوس‌
نام لاتین شرکت Iranmerinos
کد 4 رقمی شرکت MRIN
کد 12 رقمی شرکت IRO1MRIN0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 3
گروه منسوجات
زیرگروه آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی