حرهشا - رهشاد سپاهان (سهامی عام

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:14:44
آخرین قیمت 263000.0000 3
اولین قیمت 263000 3
بیشترین قیمت 263000.0000 3
کمترین قیمت 263000.0000 3
قیمت پایانی 257650 0.9
قیمت پایانی روز قبل 255350
حداکثر قیمت مجاز 263000.00 3
حداقل قیمت مجاز 247700.00 -3
تعداد معاملات 18
حجم معاملات 24768
ارزش معاملات 6513984000
میانگین حجم ماه 15589

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 24768 0
حجم فروش 24768 0
تعداد خرید 6 0
تعداد فروش 8 0

شناسه سهام

نماد فارسی حرهشا
نماد 30 رقمی رهشاد سپاهان (سهامی عام
کد 5 رقمی نماد RAHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7RAHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام
نام لاتین شرکت Rahshad
کد 4 رقمی شرکت RAHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7RAHP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده